Hợp tác đào tạo, nghiên cứu và tuyển dụng SV ĐH Đông Á | Phân hiệu Đại học Đông Á tại Đắk Lắk

Trong lễ công bố thành lập phân hiệu Đại học Đông Á tại Đắk Lắk, các thoả thuận hợp tác về đào tạo, nghiên cứu và tuyển dụng sinh viên được diễn ra trong không khí đầy hân hoan.