Góc tư vấn Nông nghiệp dành cho nhà Nông

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Đông Á

Địa chỉ: 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP Đà Nẵng

Số điện thoại: 0236 3519 929 - 0236 3519 991

Website: www.donga.edu.vn

Email:

Khoa Công nghệ thực phẩm & Nông nghiệp CNC

Số điện thoại: 0236.3828.558

Trần Thanh Dũng

0982.685.762 -

Phan Thu Thảo

0866.595.514 -

Hoàng Phúc Hồng Trang

0901.957.207 -

Nguyễn Thị Việt Hải

0934.319.932 -