Hội Thảo Quốc Gia Bệnh Hại Thực Vật Lần Thứ 22 Tổ Chức Tại Phân Hiệu Đại Học Đông Á Tại Đắk Lắk

Nhằm tạo không gian để kết nối, chia sẻ giữa các nhà Khoa học, Chuyên gia, các nhà quản lý, các doanh nghiệp, giảng viên và sinh viên về kiến thức, kinh nghiệm và công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực bệnh hại thực vật; Phân tích, đánh giá, đưa ra các khuyến nghị về chính sách và giải pháp trong lĩnh vực bệnh hại thực vật hiện nay, góp phần phát triển nông nghiệp Tây Nguyên và cả nước; Cơ hội để chuyên gia, nhà nghiên cứu, giảng viên và sinh viên tham dự hội thảo cùng nhau trao đổi, thảo luận, đề xuất các ý kiến về các vấn đề có tính gợi mở cho những nghiên cứu tiếp theo về lĩnh vực BVTV.
Hội Nghiên cứu bệnh hại thực vật VN phối hợp cùng Trường Đại học Đông Á và Trường Đại học Tây Nguyên tổ chức “HỘI THẢO QUỐC GIA BỆNH HẠI THỰC VẬT VIỆT NAM LẦN THỨ 22”
Thời gian: Ngày 21 tháng 7 năm 2023 (8h00 - 17h00)
Địa điểm: Hội trường Edison, Đại học Đông Á phân hiệu Đắk Lắk. Link tham dự online: https://meet.google.com/iio-rmue-dtm