Xuất bản sách, bài báo

 

STT Tên dự án/nhiệm vụ khoa học công nghệ/tên bài báo Người chủ trì và các thành viên/tác giả/nhóm tác giả Tạp chí/NXB Đối tác trong nước và quốc tế Thời gian thực hiện/thời gian công bố Kinh phí thực hiện (đồng) Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn
1 Di thực một số loại tre, trúc phục vụ công viên văn hóa chuyên đề Tre Việt Trần Ngọc Thanh, Phan Thu Thảo, Nguyễn Thị Anh Đào, Triệu Tuấn Anh     2023-2024    
2 Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái của cây Đào chuông (Enkianthus quinqueflorus Lour.) ở thành phố Đà Nẵng Phan Thu Thảo (đồng tác giả) Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trung tâm CNSH Đà Nẵng
ĐH Bách Khoa Đà Nẵng
2023    
3 Influence of biofertilizer produced using drumstick (Moringa oleifera L.) unused parts on the growth performance of two leafy vegetables Phan Thu Thảo (đồng tác giả) Journal of Experimental Biology and Agricultural Sciences Viện CNSH, ĐH Huế 04/2023    
4 Investigating the antibacterial mechanism of Ampelopsis cantoniensis extracts against methicillin-resistant Staphylococcus aureus via in vitro and in silico analysis Triệu Tuấn Anh (đồng tác giả) Journal of Biomolecular Structure and Dynamics   03/2023    
5 Influence of seed cold PEG-priming concentration and period followed by re-drying on germination, growth and flowering of Eustoma grandiflorum (Raf.) Shinn ‘Exe Lavender’ Phan Thu Thảo và cộng sự Scientific Reports of the Faculty of Agriculture, Okayama University ĐH Okayama, Nhật Bản 02/2023    
6 Sản xuất bánh quy tảo biển có tạo hình các cây cầu Đà Nẵng Hoàng Phúc Hồng Trang, Nguyễn Thị Việt Hải, Trần Thanh Dũng     2022-2023 100.000.000  
7 Influence of foliar application with Moringa oleifera residue fertilizer on growth, and yield quality of leafy vegetables Phan Thu Thảo (đồng tác giả) Journal of Experimental Biology and Agricultural Sciences Viện CNSH, ĐH Huế 12/2022    
8 Purification and analysis catalytic functions of recombinant influenza viral polymerases Triệu Tuấn Anh (đồng tác giả) Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences   2022    
9 Nghiên cứu sử dụng chất kích kháng chống lại bệnh khảm lá sắn trong điều kiện nhà lưới Trần Thanh Dũng và cộng sự Kỷ yếu hội thảo Bệnh hại thực vật Việt Năm lần thứ 22   2022    
10 Nghiên cứu đa dạng thực vật tại các khu bảo tồn thiên nhiên và khu bảo vệ cảnh quan của thành phố Phan Thu Thảo (đồng tác giả) Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ĐH Bách Khoa Đà Nẵng 08/2022    
11 Depression prevalence in Vietnam during the Covid – 19 pandemic: A systematic review and meta – analysis Vũ Thị Quỳnh Chi và cộng sự Ethics, Medicine and Public Health   2022    
12 Second – Hand Smoking Prevalence in Vietnames Population Aged 15 and older: A systemetic Review and Meta – Analysis Vũ Thị Quỳnh Chi và cộng sự Substance Abuse: Research and Treatment   2022    
13 Purification and analysis catalytic functions of recombinant influenza viral polymerases Triệu Tuấn Anh (đồng tác giả) Journal of microbiolog, biotechnology and food sciences   2022    
14 Effect of Re–Drying and Storage after 10°C Wet Treatment on Germination and Growth of Five Eustoma grandiflorum(Raf.) Shinn Cultivars Phan Thu Thảo và cộng sự Scientific Reports of the Faculty of Agriculture, Okayama University ĐH Okayama, Nhật Bản 2022    
15 Effect of nitrogen on growth and yield of Okra varieties (Ablmoschus esculentus L.) grown in Thua Thien Hue province Phan Thu Thảo (đồng tác giả) Hue University Journal of Science: Agroculture and Rural Development Viện CNSH, ĐH Huế 2022    
16 Ảnh hưởng của mật độ và chế phẩm Paclobutrazol trong sản xuất lạc ở Quảng nam vụ Đông xuân 2019 – 2020 Trần Thanh Dũng Tạp chí Khoa học Trường Đại học Đông Á   2022    
17 Nghiên cứu xác định tập đoàn cây trồng có tiềm năng giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho khu vực bãi rác Khánh Sơn, Tp. Đà Nẵng Phan Thu Thảo (đồng tác giả) Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ĐH Bách Khoa Đà Nẵng 2021    
18 Technical factors affecting to durian (Durio zibethinus Murr.) drink production Nguyen Phuoc Minh
Nguyen Thi Thuy Kieu
Nguyen Thi Thai Ha
Doan Thi Thanh Loan
    7/2018 15.600.000 Các thông số công nghệ ảnh hưởng đến quá trình sản xuất nước ép sầu riêng
19 Various parameters influencing to ambarella (Spondias dulcis) jam production Nguyen Phuoc Minh
Nguyen Thi Tram
Nguyen Kim Oanh
Nguyen Thi Thuy Kieu
Nguyen Thi Kim Ngan
    7/2018   Các thông số công nghệ ảnh hưởng đến quá trình sản xuất mứt quả trái cóc
20 Application of carrageenan, xanthangum as biodegradable coating on storage of cherry tomatoes (Lycopersicon esculentum) Nguyen Phuoc Minh
Le Thi Thanh Nguyet
Pham Thi Quynh Thu
Phung Thi Thanh Thuy
    7/2018 37.200.000 Ứng dụng carrageenan và xanthangum làm màng bao phân hủy được đ bảo quản cà chua bi
21 Effect of carrageenan as edible coating on storage of Manilkara zapota fruit Nguyen Phuoc Minh
Lam Phuong Hang
Nguyen Thanh Binh
  ĐH Cần Thơ 7/2018 27.300.000 Ảnh hưởng của màng bao carrageenan đến quá trình bảo quản quả sa bô chê
22 Production of curcumin-drysalted spot-fin spiny eel (Macrognathussiamenis) Nguyen Phuoc Minh
Hua Thi Thu Kieu
Van Thi Bich Lieu
  ĐH Cần Thơ 7/2018 39.700.000 Nghiên cứu quá trình chế biến khô cá chạch có bổ sung nghệ
23 Optimization of different parameters for dried soursop slides Nguyen Phuoc Minh     10/2018 26.200.000 Tối ưu hóa các thông số trong quá trình sản xuất trà mãng cầu sấy cắt lát
24 Various parmaters affecting to the dried tambaqui fillet Nguyen Phuoc Minh     10/2018 18.300.000 Các thông số công nghệ ảnh hưởng đến quá trình sản xuất khô cá chim trắng
25 Effect of Sonication to Protein Extraction from Jackfruit Seed (Artocarpus heterophyllus) Flour Nguyen Phuoc Minh
Pham Nghia Binh
  ĐH Đồng Tháp 10/2018 17.000.000 Ảnh hưởng của sóng siêu âm đến quá trình trích ly protein từ hạt quả mít
26 Application of Agar/ Glycerol as Biodegradable Coating on Storage of Star Apple (Chrysophyllum cainito) Nguyen Phuoc Minh
Nguyen Van Phuc
  ĐH Đồng Tháp 10/2018 21.000.000 Ứng dụng màng bao agar/glycerol để bảo quản quả vú sữa
27 Technical Variables Affecting to Production of Pickle Ficus (Ficus racemosa) Nguyen Phuoc Minh
Van Thi Bich Lieu
  ĐH Cần Thơ 10/2018 18.500.000 Các yếu tố công nghệ ảnh hưởng quá trình muối chua quả sung
28 Effect of Faba Bean (Vicia faba) in Growth Performance, Feed Utilization, Muscle Hardness and Crispness of Red Tilapia Nguyen Phuoc Minh
Tran Van Pham
  ĐH Bạc Liêu 10/2018 14.800.000 Ảnh hưởng của đậu tằm đến quá trình sinh trưởng, hệ số thức ăn, độ cứng và giòn của cơ thịt cá diêu hồng
29 Technical Variables Affecting to the Production of Dried Herb Tea from Callisia fragrans Nguyen Phuoc Minh
Trinh Thi Diem Trang
  ĐH Bạc Liêu 10/2018 16.700.000 Các thông số công nghệ ảnh hưởng đến quá trình sản xuất trà thảo dược từ lá lược vàng
30 Technical parameters in browning prevention during processing of water caltrop kernel Nguyen Phuoc Minh     12/2018 9.500.000 Một số thông số công nghệ giúp ngăn ngừa hiện tượng hóa nâu nội nhũ củ ấu trong quá trình chế biến
31 Black spot inhibition and microbial inactivation on shrimps using ultrasound combined with Perasan Nguyen Phuoc Minh     12/2018 22.300.000 Ức chế hiện tượng đốm đen trên tôm và diệt vi sinh vật khi sử dụng sóng siêu âm kết hợp với Perasan
32 Production and preservation of marian plum (Boueamacrophylla) nectar Nguyen Phuoc Minh
Tran Thi Kieu Oanh
  ĐH Cần Thơ 8/2019 18.300.000 Chế biến và bảo quản nectar thanh trà
33 Effect of blanching and probiotic to eggplant (Solanum melongena) fermentation Nguyen Phuoc Minh
Van Thi Bich Lieu
Nguyen Quoc Thong
  ĐH Cần Thơ 8/2019 12.400.000 Ảnh hưởng của quá trình chần và vi sinh vật có lợi đến quá trình muối chua quả cà pháo
34 Herbal tea production from Moringa oleifera leaf Nguyen Phuoc Minh
Pham Xuan Mai
Nguyen Thi Thuy Trang
  ĐH Cần Thơ 8/2019 24.100.000 Nghiên cứu chế biến trà lá chùm ngây
35 Investigation of dried herbal tea production from breadfruit (Artocarpus altilis) pulp Nguyen Phuoc Minh
Tien Minh Thu
  ĐH Cần Thơ 8/2019 13.500.000 Nghiên cứu chế biến trà thảo dược từ quả sakê