Xuất bản sách, bài báo

 

STT Tên dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ Người chủ trì và các thành viên Đối tác trong nước và quốc tế Thời gian thực hiện Kinh phí thực hiện Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn
1 Technical factors affecting to durian (durio zibethinus murr) drink production Nguyen Phuoc Minh
Nguyen Thi Thuy Kieu
Nguyen Thi Thai Ha
Doan Thi Thanh Loan
  7/2018 15.600.000 Các thông số công nghệ ảnh hưởng đến quá trình sản xuất nước ép sầu riêng
2 Various parameters influencing to ambarella (spondias dulcis) jam production Nguyen Phuoc Minh
Nguyen Thi Tram
Nguyen Kim Oanh
Nguyen Thi Thuy Kieu
Nguyen Thi Kim Ngan
  7/2018   Các thông số công nghệ ảnh hưởng đến quá trình sản xuất mứt quả trái cóc
3 Application of carrageenan, xanthangum as biodegradable coating on storage of cherry tomatoes (lycopersicon esculentum) Nguyen Phuoc Minh
Le Thi Thanh Nguyet
Pham Thi Quynh Thu
Phung Thi Thanh Thuy
  7/2018 37.200.000 Ứng dụng carrageenan và xanthangum làm màng bao phân hủy được đ bảo quản cà chua bi
4 Effect of carrageenan as edible coating on storage of Manilkara zapota fruit Nguyen Phuoc Minh
Lam Phuong Hang
Nguyen Thanh Binh
ĐH Cần Thơ 7/2018 27.300.000 Ảnh hưởng của màng bao carrageenan đến quá trình bảo quản quả sa bô chê
5 Production of curcumin-drysalted spot-fin spiny eel (Macrognathussiamenis) Nguyen Phuoc Minh
Hua Thi Thu Kieu
Van Thi Bich Lieu
ĐH Cần Thơ 7/2018 39.700.000 Nghiên cứu quá trình chế biến khô cá chạch có bổ sung nghệ
6 Optimization of different parameters for dried soursop slides Nguyen Phuoc Minh   10/2018 26.200.000 Tối ưu hóa các thông số trong quá trình sản xuất trà mãng cầu sấy cắt lát
7 Various parmaters affecting to the dried tambaqui fillet Nguyen Phuoc Minh   10/2018 18.300.000 Các thông số công nghệ ảnh hưởng đến quá trình sản xuất khô cá chim trắng
8 Effect of Sonication to Protein Extraction from Jackfruit Seed (Artocarpus Heterophyllus) Flour Nguyen Phuoc Minh
Pham Nghia Binh
ĐH Đồng Tháp 10/2018 17.000.000 Ảnh hưởng của sóng siêu âm đến quá trình trích ly protein từ hạt quả mít
9 Application of Agar/ Glycerol as Biodegradable Coating on Storage of Star Apple (Chrysophyllum Cainito) Nguyen Phuoc Minh
Nguyen Van Phuc
ĐH Đồng Tháp 10/2018 21.000.000 Ứng dụng màng bao agar/glycerol để bảo quản quả vú sữa
10 Technical Variables Affecting to Production of Pickle Ficus (Ficus Racemosa) Nguyen Phuoc Minh
Van Thi Bich Lieu
ĐH Cần Thơ 10/2018 18.500.000 Các yếu tố công nghệ ảnh hưởng quá trình muối chua quả sung
11 Effect of Faba Bean (Vicia Faba) in Growth Performance, Feed Utilization, Muscle Hardness and Crispness of Red Tilapia Nguyen Phuoc Minh
Tran Van Pham
ĐH Bạc Liêu 10/2018 14.800.000 Ảnh hưởng của đậu tằm đến quá trình sinh trưởng, hệ số thức ăn, độ cứng và giòn của cơ thịt cá diêu hồng
12 Technical Variables Affecting to the Production of Dried Herb Tea from Callisia Fragrans Nguyen Phuoc Minh
Trinh Thi Diem Trang
ĐH Bạc Liêu 10/2018 16.700.000 Các thông số công nghệ ảnh hưởng đến quá trình sản xuất trà thảo dược từ lá lược vàng
13 Technical parameters in browning prevention during processing of water caltrop kernel Nguyen Phuoc Minh   12/2018 9.500.000 Một số thông số công nghệ giúp ngăn ngừa hiện tượng hóa nâu nội nhũ củ ấu trong quá trình chế biến
14 Black spot inhibition and microbial inactivation on shrimps using ultrasound combined with Perasan Nguyen Phuoc Minh   12/2018 22.300.000 Ức chế hiện tượng đốm đen trên tôm và diệt vi sinh vật khi sử dụng sóng siêu âm kết hợp với Perasan
15 Production and preservation of marian plum (Boueamacrophylla) nectar Nguyen Phuoc Minh
Tran Thi Kieu Oanh
ĐH Cần Thơ 8/2019 18.300.000 Chế biến và bảo quản nectar thanh trà
16 Effect of blanching and probiotic to eggplant (Solanum melongena) fermentation Nguyen Phuoc Minh
Van Thi Bich Lieu
Nguyen Quoc Thong
ĐH Cần Thơ 8/2019 12.400.000 Ảnh hưởng của quá trình chần và vi sinh vật có lợi đến quá trình muối chua quả cà pháo
17 Herbal tea production from Moringa oleifera leaf Nguyen Phuoc Minh
Pham Xuan Mai
Nguyen Thi Thuy Trang
ĐH Cần Thơ 8/2019 24.100.000 Nghiên cứu chế biến trà lá chùm ngây
18 Investigation of dried herbal tea production from breadfruit (Artocarpus altilis) pulp Nguyen Phuoc Minh
Tien Minh Thu
ĐH Cần Thơ 8/2019 13.500.000 Nghiên cứu chế biến trà thảo dược từ quả sakê