Những Tiến Bộ Kỹ Thuật Đã & Đang Được Áp Dụng Để Trồng Cây Ăn Quả, Cây Công Nghiệp

Ngày 2/5/2024, Khoa Thực Phẩm và TS. Phan Công Kiên- Viện Nghiên cứu Bông và PTNN Ninh Thuận đã phối hợp nói chuyện chuyên đề “Những tiến bộ kỹ thuật đã và đang được áp dụng để trồng cây ăn quả, cây công nghiệp và định hướng nâng cao giá trị kinh tế của các loại cây trồng trên”. Chuyên đề nằm trong kế hoạch triển khai Học phần “Kỹ thuật trồng cây ăn quả và cây công nghiệp” do TS. Trần Thanh Dũng phụ trách.

Công nghệ ngày càng phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp và trồng trọt, mang lại nhiều tiềm năng và cơ hội để nâng cao hiệu suất, chất lượng và giá trị kinh tế của cây trồng. TS. Phân Công Kiên đã trao đổi về một số tiến bộ kỹ thuật đáng chú ý như:

1.Công nghệ Sinh học (Biotechnology): Sự tiến bộ trong công nghệ gen đã cho phép tạo ra các giống cây trồng chống chịu sâu bệnh, kháng chịu sự khí hậu biến đổi, và có hiệu suất cao hơn. Công nghệ CRISPR-Cas9, chẳng hạn, đã mở ra cánh cửa cho việc chỉnh sửa gen một cách chính xác và hiệu quả hơn.

2.Công Nghệ Sensor và IoT (Internet of Things): Các cảm biến thông minh và hệ thống IoT giúp theo dõi và quản lý cây trồng một cách chính xác hơn. Điều này bao gồm việc theo dõi độ ẩm đất, nước và dinh dưỡng, phân tích dữ liệu để dự đoán sâu bệnh và thúc đẩy quản lý nước tối ưu.

3.Nông Nghiệp Thủy Lợi (Hydroponics) và Nông Nghiệp Tích Hợp (Aquaponics): Phương pháp trồng cây trong môi trường không đất hoặc tích hợp với việc nuôi cá giúp tối ưu hóa sử dụng nước và không gian, cung cấp điều kiện tốt nhất cho cây trồng phát triển và tạo ra sản phẩm chất lượng cao.

4.Nông Nghiệp Thông Minh (Smart Farming): Kết hợp các công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI), học máy, và phân tích dữ liệu để tối ưu hóa quy trình trồng trọt. Các hệ thống tự động hóa như robot hạt giống, robot thu hoạch và hệ thống tưới tiết kiệm nước giúp tăng cường hiệu suất và giảm chi phí lao động.

5.Sử Dụng Dữ Liệu và Phân Tích Dữ Liệu (Big Data Analytics): Thu thập và phân tích dữ liệu từ các cảm biến, máy ảnh, và hệ thống quản lý nông trại giúp hiểu rõ hơn về nhu cầu của cây trồng và tối ưu hóa quy trình trồng trọt.

6.Phát Triển Các Loại Cây Trồng Có Giá Trị Kinh Tế Cao: Nghiên cứu và phát triển các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao như hồ tiêu, cà phê cao cấp, và các loại cây trồng hữu cơ đặc sản để mở rộng thị trường và tạo ra lợi nhuận cao hơn cho người nông dân.

Những tiến bộ kỹ thuật này không chỉ cải thiện hiệu suất và chất lượng của cây trồng mà còn giúp tối ưu hóa sử dụng tài nguyên và giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường.

Sinh viên rất quan tâm về các tiến bộ kỹ thuật trên và tích cực trao đổi với diễn giả. 

 

ThS. Nguyễn Thị Việt Hải