Nghiệm thu thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường “Nghiên cứu sản xuất thí điểm nấm sò (Pleurotus sp.) và nấm linh chi (Ganoderma lucidum) trên nguyên liệu bã mía tại Thành phố Đà Nẵng”

Nghiệm thu thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường “Nghiên cứu sản xuất thí điểm nấm sò (Pleurotus sp.) và nấm linh chi (Ganoderma lucidum) trên nguyên liệu bã mía tại Thành phố Đà Nẵng”

Với mục đích sử dụng nguyên liệu mới trong sản xuất nấm sò trắng (Pleurotus sp.) và nấm linh chi (Ganoderma lucidum), ngày 12/09/2015 rường Đại học Đông Á Đà Nẵng  đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường cho giảng viên khoa Công nghệ thực phẩm – Sinh học:

Hội đồng nghiệm thu gồm: GS.TSKH. Lê Văn Hoàng – Hiệu trưởng Đại học Đông Á là chủ tịch hội đồng, TS. Đỗ Thu Hà – giảng viên khoa Sinh – Môi trường, Đại học Sư phạm Đà Nẵng là phản biện 1, PGS.TS Trần Thị Xô – trưởng khoa CNTP – SH  là phản biện 2, TS. Nguyễn Thị Thanh Tâm - cán bộ phòng khoa học là thư ký và ThS. Trương Văn Trí (phó khoa Kế toán – Tài chính) là ủy viên.

Sau 2h giờ thảo luận, Hội đồng nghiệm thu đã thống nhất đánh giá đề tài đạt loại tốt, có tính ứng dụng cao trong sản xuất và kiến nghị chủ nhiệm đề tài bổ sung cho nội dung được hoàn chỉnh để có kết quả nghiên cứu toàn diện nhất. Kết quả đánh giá điểm bình quân của đề tài đạt 92/100 điểm, xếp loại xuất sắc với sự đồng thuận cao của Hội đồng.

Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH GS.TS. Lê văn Hoàng – Hiệu trưởng Đại học Đông Á đã khẳng định nghiên cứu tìm ra nguyên liệu mới trong trồng nấm là việc làm rất thiết thực, hữu ích, phù hợp với thị trường và điều kiện thực tế tại thành phố Đà Nẵng, góp phần quan trọng trong tận dụng phế phụ phẩm, giải quyết các vấn đề môi trường.