Giới thiệu về hoa và một số loài thực vật có hoa được nghiên cứu, ứng dụng tại thành phố Đà Nẵng

Ngày 17/1/2024, Khoa Thực Phẩm và TS. Nguyễn Quyết – Đơn vị Đơn vị Trung tâm Công nghệ sinh học Đà Nẵng phối hợp nói chuyện chuyên đề “ Giới thiệu về hoa và một số loài thực vật có hoa được nghiên cứu, ứng dụng tại thành phố Đà Nẵng”. 

Chuyên đề này nằm trong kế hoạch triển khai Học phần “Thực vật học” do ThS. Huỳnh Như Tuấn phụ trách.

Hình 1: TS. Phan Thu Thảo và TS. Nguyễn Quyết - Trung tâm Công nghệ sinh học Đà Nẵng
Thực vật học là một ngành khoa học nghiên cứu về các loài thực vật, bao gồm cả cấu trúc, chức năng, phân bố, phát triển, và các quan hệ giữa chúng và môi trường. 

Hình 2: Thầy Cô, TS. Nguyễn Quyết và Sinh viên chụp hình lưu niệm


Về phía Trung tâm Công nghệ sinh học Đà Nẵng đã nghiên cứu được nhiều loại hoa. Nhóm hoa để chậu như: Dạ Yến Thảo, Ngọc Thảo, Tô Liên, Lan Hồ Điệp, Cúc, Xác Phảo, Hoa LY, Hoa Đồng Tiền. Nhóm hoa trồng luống như: Cánh bướm, Hướng dương, Thạch thảo, Hoạ mi. Ông Quyết cũng nói rõ quy trình nhân giống in vitro và sản xuất cây con thương phẩm của Cúc Hoạ mi. 

Hình 3: SV trao đổi sôi nổi cùng Doanh nghiệp


 Sinh viên cần nắm vững kiến thức về cấu trúc và chức năng của cơ quan thực vật như lá, thân, rễ, hoa, và quả. Hiểu về quá trình sinh sản, tạo hình và sự phát triển của thực vật. 

Hình 4: Một số loài hoa Trung tâm Công nghệ sinh học Đà Nẵng đã nghiên cứu

Sinh viên rất thích thú về ngành học Nông nghiệp, trao đổi tích cực cùng TS. Nguyễn Quyết. Gặp gỡ và trao đổi cùng chuyên gia là một cơ hội và trải nghiệm tuyệt vời của Sinh viên. Chuyên gia cũng rất nhiệt tình khi có thể chia sẻ những kinh nghiệp quý báu trong quá trình nghiên cứu và làm việc.

- Nguyễn Thị Việt Hải-