Doanh Nghiệp Chia Sẻ Quy Trình Nuôi Trồng Chế Biến Rong Nho Đến Sinh Viên Khoa Thực Phẩm

Ngày 30/12, Khoa Thực Phẩm và Giám đốc Doanh nghiệp Công ty TNHH Trí Tín – Ông Lê Bền phối hợp tổ chức nói chuyện chuyên đề “Nuôi trồng, chế biến rong nho và triển vọng ngành rong biển Việt Nam”. Đây là buổi nói chuyện chuyên đề giúp SV vận dụng từ lý thuyết đến thực tiễn cho học phần “Chế biến thuỷ hải sản và thực vật biển” do TS. Nguyễn Trọng Bách đảm nhiệm.

Buổi nói chuyện chuyên đề được tổ chức bằng hình thức online. Doanh nghiệp cũng rất tâm huyết khi chia sẻ kinh nghiệm và sinh viên cũng rất hào hứng khi hiểu rõ nội dung bài học tốt hơn.

Việt Nam có tiềm năng lớn trong việc nuôi trồng, chế biến và phát triển ngành công nghiệp rong biển. Việt Nam có bờ biển dài, điều kiện nước biển nhiệt đới, và nhiều vùng biển có thể thích hợp cho sự phát triển của rong biển có thể đưa vào nuôi trồng các loại rong biển có chất lượng và giá trị dinh dưỡng cao như rong nho (Gracilaria), Rong biển Sargassum, Rong trái dứa (Eucheuma)…

Công ty TNHH Trí Tín đã chia sẻ nhiều mô hình nuôi trồng rong nho cụ thể trong đó mô hình thả vỉ đã giúp nâng cao hiệu suất hơn 40-50%. Công ty cũng phân tích ưu nhược điểm khi thay đổi mô hình để sinh viên nắm rõ và rút kinh nghiệm không ngại thay đổi công nghệ, phương pháp để giúp nâng cao hiệu quả.

Việt Nam là một nước có triển vọng phát triển ngành rong biển cao.  Nhu cầu ngày càng tăng về thực phẩm sạch và dinh dưỡng mở ra cơ hội lớn cho ngành rong biển nội địa. Đầu tư vào nghiên cứu và phát triển để chế biến rong biển thành các sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn, như thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, và sản phẩm chăm sóc sức khỏe góp phần nâng cao giá trị rong biển. Phát triển ngành công nghiệp rong biển mà không gây tổn thương cho môi trường biển, bằng cách sử dụng các phương pháp nuôi trồng bền vững. Hợp tác với các quốc gia khác trong khu vực và trên thế giới để chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật và thị trường. Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực nuôi trồng và chế biến rong biển để đảm bảo chất lượng sản phẩm. Tổng quan, ngành công nghiệp rong biển tại Việt Nam có tiềm năng phát triển vững chắc khi kết hợp giữa nuôi trồng hiện đại, chế biến đa dạng và tiếp cận thị trường quốc tế.