Xét cấp học bổng Ông Văn Phú Chính

Phòng Khoa học xin được gửi thông tin đến các khoa, đề nghị Lãnh đạo khoa đề xuất các trường hợp sinh viên có đủ điều kiện để nhận học bổng, cụ thể như sau:

  • Sinh viên đạt giải thưởng về sáng tạo kỹ thuật, khoa học kỹ thuật, có đề tài, dự án nghiên cứu khoa học được công nhận ở cấp trường trở lên; 
  • Sinh viên Có kết quả học tập và rèn luyện năm học 2019-2020 đạt từ loại khá trở lên; 
  • Sinh viên Có gia cảnh khó khăn (hộ nghèo, cận nghèo, con mồ côi); 
  • Sinh viên có hộ khẩu thường trú tại thành phố Đà Nẵng.    

Hồ sơ xin xét cấp học bổng được nêu cụ thể trong công văn ở file đính kèm.

Đề nghị quý Khoa gửi hồ sơ đề xuất về Phòng Khoa học trước 17h ngày 25.12.2020 để Phòng Khoa học thực hiện các công tác liên quan.

Từ khóa