Thông Báo Sinh Viên Nộp Bảo Hiểm Y Tế

1. Đối tượng tham gia BHYT, BHTT 

        Tất cả sinh viên (SV) đang theo học tại trường Đại học Đông Á đều thuộc đối tượng tham gia BHYT bắt buộc, Trừ những sinh viên được cấp thẻ BHYT theo nhóm đối tượng khác (Hộ nghèo, hộ cận nghèo, các đối tượng được nhà nước cấp thẻ BHYT, thân nhân công an, quân đội , mua tại doanh nghiệp làm việc hoặc sinh viên đã mua BHYT theo hộ gia đình). Tất cả sinh viên đã tham gia BHYT theo nhóm đối tượng khác thì GV CVHT lập danh sách (theo mẫu 02/BHYT) nộp về phòng Kế Toán trước ngày 30/11/2023 để gửi lên cơ quan BHXH.

2. Mức đóng tiền Bảo Hiểm Y Tế và Bảo Hiểm Thân Thể Như Sau:

    Mức đóng 12 tháng  BHYT bắt buộc 680.400đ  BHTT tự nguyện 100.000 đ (Thời hạn sử dụng thẻ từ 01/01/2024 đến 31/12/2024) 

    Mức đóng 8 tháng BHYT bắt buộc 453.600đ  BHTT tự nguyện 100.000 đ (Thời hạn sử dụng thẻ từ 01/01/2024 đến 31/08/2024) BHTT thì đến 31/12/2024 Dành cho sinh viên tốt nghiệp vào tháng 8/2024.

3. Thời gian và hình thức nộp tiền BHYT, BHTT

   Thời gian nộp tiền : Sinh viên hoàn thành trước 17h00 ngày 28/11/2023 ngày 29/11/2023 nhà trường chốt danh sách chuyển cơ quan bảo hiểm. Sau thời gian trên nếu sinh viên còn tự ý chuyển tiền mua bảo hiểm thì nhà trường sẽ chuyển số tiền nộp bảo hiểm đó vào học phí kỳ tới vì không mua bảo hiểm được nữa.

Hình thức nộp: SV nộp trực tiếp tại Phòng Tài chính-Kế toán (P. 201) hoặc nộp qua Ngân hàng theo số tài khoản sau:

           Người thụ hưởng: Trường Đại Học Đông Á

            Số tài khoản: 040001076460 tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh Đà Nẵng

            Nội dung nộp tiền ghi rõ: Họ tên _Số IDSV _ Nộp BHYT,BHTT năm 2024

Ghi chú : Sau 01 ngày  nộp tiền sinh viên vào website my.uda.edu.vn. để kiểm tra xem đã được cập nhật vào hệ thống chưa. Nếu chưa có thì liên hệ cô Hằng phòng kế toán  0784134649 để cập nhật thông tin vào hệ thống. Sau ngày 28/11/2023 sinh viên không phản hồi thì mọi thắc mắc về sau khi không mua được bảo hiểm thì nhà trường không chịu trách nhiệm.

HẠN CUỐI NỘP BẢO HIỂM LÀ NGÀY 28/11/2023