Thời gian học tập tại trường sau Tết cổ truyền

Thông báo về thời gian sinh viên học tập trung tại trường sau Tết âm lịch.