Thadi tuyển dụng kỹ sư

Đại học Đông Á ký kết hợp tác với Thadi về hợp tác đào tạo và tuyển dụng sinh viên. 

Thời gian: Lúc 9h00 thứ sáu ngày 15/5/2020

Địa điểm: Tại Hội trường Edison

Thông qua lễ ký kết, Thadi muốn tuyển dụng SV Đông Á sang làm việc cho Thadi.