TB v/v chấp hành quy định cấm đỗ xe ngày chẵn, cấm đỗ xe ngày lẻ trên 10 tuyến đường và các tuyến đường cấm đi ngược chiều theo quy định của UBND thành phố Đà Nẵng

Nhằm tuyên truyền và nâng cao chất lượng giáo dục kiến thức An toàn giao thông (ATGT) trong Nhà trường, giáo dục ý thức tự giác chấp hành các quy định về trật tự ATGT cho SV khi tham gia giao thông; xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng; bảo đảm 100% Giảng viên, cán bộ, nhân viên (GVCBNV) và sinh viên (SV) Nhà trường được giáo dục ý thức chấp hành các quy định về trật tự ATGT, văn hóa giao thông; hạn chế tối đa việc vi phạm các quy định về trật tự ATGT trong toàn trường; GVCBNV và SV Đại học Đông Á “Nói không với vi phạm trật tự ATGT” khi điều khiển phương tiện giao thông.

Nay Nhà trường thông báo đến toàn thể GVCBNV và SV về việc nhận biết ý nghĩa, tác dụng và hiệu lực của các biển báo số 131b, 131c, 102 và 407a; 10 tuyến đường đã lắp đặt biển báo cấm đỗ xe ngày chẵn, cấm đỗ xe ngày lẻ và các tuyến đường sau khi lắp đặt biển báo cấm đi ngược chiều; xử lý hành vi đỗ xe không đúng quy định theo tác dụng hiệu lực của hệ thống biển báo đã lắp đặt trên đường và xử lý hành vi đi vào đường cấm đi ngược chiều, cụ thể như sau:

1. Nhận biết ý nghĩa, tác dụng và hiệu lực của các biển báo số 131b, 131c, 102 và 407a

  • Biển báo cấm các loại xe cơ giới đỗ xe vào những ngày lẻ (biển báo số 131b) và biển báo cấm các loại xe cơ giới đỗ xe vào những ngày chẵn (biển báo số 131c).
  • Biển báo cấm đi ngược chiều (biển báo số 102).
  • Biển báo đường một chiều (biển báo số 407a).

Yêu cầu GVCBNV và SV toàn trường chấp hành và vận động người thân trong gia đình nghiêm túc chấp hành đúng quy định pháp luật, không đỗ xe trong phạm vi tác dụng của biển báo.

2. Các tuyến đường đã lắp đặt biển báo

a. Cấm đỗ xe ngày chẵn, cấm đỗ xe ngày lẻ

Thái Phiên, Lê Hồng Phong, Hoàng Hoa Thám, Lê Độ (từ Điện Biên Phủ đến Trần Cao Vân), Đỗ Quang (từ Nguyễn Văn Linh đến Tô Ngọc Vân), Trần Quốc Toản, Trần Bình Trọng, Nguyễn Trãi, Hoàng Diệu (đoạn từ Nguyễn Văn Linh đến Duy Tân) và Hải Phòng (đoạn từ Nguyễn Chí Thanh đến Hoàng Hoa Thám).

b. Cấm đi ngược chiều

  • Đường Phan Châu Trinh (chiều từ đường Lê Hồng Phong đến đường Trưng Nữ Vương).
  • Đường Hoàng Diệu (chiều từ đường Nguyễn Văn Linh đến đường Trần Quốc Toản).

3. Xử lý hành vi đỗ xe không đúng quy định theo tác dụng hiệu lực của hệ thống biển báo đã lắp đặt trên đường

a. Thời gian xử lý vi phạm

Từ ngày 01 tháng 4 năm 2016

b. Đối tượng xử lý

Người tham gia giao thông bằng ô tô, mô tô, xe máy và các loại xe tương tự ô tô, xe máy.

c. Xử lý vi phạm

Xử lý vi phạm đối với người điều khiển ô tô, mô tô, xe máy đỗ xe không đúng quy định hiệu lực tác dụng của biển báo lắp đặt trên đường; đi vào đường ngược chiều: Kiểm tra thủ tục hành chính đối với lái xe vi phạm và tuyên truyền, nhắc nhỡ đến ngày 31/3/2016. Sau ngày 31/3/2016 các lực lượng chức năng sẽ tổ chức kiểm tra thủ tục hành chính đối với lái xe vi phạm và xử phạt theo Nghị định số 171/NĐ-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ.

4. Xử lý hành vi đi vào đường cấm đi ngược chiều

a. Thời gian xử lý vi phạm

Từ ngày 01 tháng 5 năm 2016

b. Đối tượng xử lý

Người tham gia giao thông bằng ô tô, mô tô, xe máy và các loại xe tương tự ô tô, xe máy.

c. Xử lý vi phạm

Xử lý vi phạm đối với người điều khiển ô tô, mô tô, xe máy, xe thô sơ đi vào đường cấm đi ngược chiều: Kiểm tra thủ tục hành chính đối với lái xe vi phạm và tuyên truyền, nhắc nhỡ đến ngày 30/4/2016. Sau ngày 30/4/2016 các lực lượng chức năng sẽ tổ chức kiểm tra thủ tục hành chính đối với lái xe vi phạm và xử phạt theo Nghị định số 171/NĐ-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ.

* Yêu cầu: Toàn thể GVCBNV và SV chấp hành tốt các quy định về trật tự ATGT.

Xem chi tiết tại đây