Seminar Học thuật 2: Cách đăng một bài báo khoa học trên Tạp chí Khoa học Đại Học Đông Á

Mời các em sinh viên khóa 18 và 19 đến tham dự sự kiện học thuật về hướng dẫn Nghiên cứu khoa học và Đăng bài báo trên Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á. Thời gian: 8h30 ngày 7/4/2022 Địa điểm: Phòng 801