QĐ v/v hỗ trợ học phí cho sinh viên năm học 2017-2018

BGH trường Đại học Đông Á vừa công bố Quyết định về việc hỗ trợ học phí cho sinh viên là hai anh (chị) em ruột hoặc hai vợ chồng đang cùng theo học tại trường.

Theo đó, mức học phí được hỗ trợ theo quyết định này là 10% học phí học kỳ 1 năm học 2017-2018.

19 trường hợp anh (chị) em ruột và 1 trường hợp hai vợ chồng đã được thụ hưởng chính sách hỗ trợ này.