Nghiên cứu khoa học - Kỹ năng cần có của sinh viên

Nghiên cứu khoa học là nền tảng, là động lực của mọi hoạt động. Khi thực hiện tốt nghiên cứu khoa học sẽ giúp nâng cao trình độ và chất lượng các giảng viên và sinh viên.

“Là sinh viên, xuất phát điểm của chúng ta có thể nhẹ nhàng như những bài tiểu luận, những bài tập nhóm thầy cô giao cho chúng ta, đó cũng là nghiên cứu khoa học. Các bạn làm tốt thì dần dần các bạn sẽ có những kỹ năng tốt. Và nếu nó không dùng để đạt được những ước mơ to tát như chúng ta đề ra, thì nó cũng sẽ cho bạn một bộ kỹ năng để sau này có thể làm việc trong môi trường doanh nghiệp. Thầy có thể điểm lại một số kỹ năng thật sự cần thiết khi ta làm việc trong doanh nghiệp.

1.Kỹ năng đầu tiên các bạn nhận được thông qua việc nghiên cứu khoa học, và nhớ rẳng chúng ta đã tích luỹ từ những thứ rất nhỏ như vậy, đó chính là kỹ năng về tư duy phản biện.

Nghĩa là khi chúng ta gặp bất kì một vấn đề nào đó, hay có một kết luận nào đó được đưa ra, thì chúng ta sẽ có được tư duy là “”Tại sao?”, “Tại sao họ lại đưa ra được kết luận đó?”, “Liệu có thể đưa ra một kết luận khác hay không?”,… Và khi chúng ta học một môn học nào đó, ví dụ như môn Kinh tế vĩ mô chẳng hạn, thì khi các bạn học được những kiến thức như vậy, để nắm được nó thì hằng ngày chúng ta chăm đọc những thông tin kinh tế, và luôn hỏi tại sao lại như thế, tại sao lại có những bước đường đi như thế. Trong quá trình giảng dạy thầy cô cũng nên đưa điều đó vào trong bài học. Lúc nào có Internet, hoặc có thể chuẩn bị trước ở nhà, tìm trên mạng những bài báo như thế, và đặt luôn câu hỏi cho các bạn để có thể áp dụng luôn những kiến thức kinh tế đã học để giải thích cho những hiện tượng đã đăng lên báo. Như vậy tư duy phản biện là kỹ năng vô cùng quan trọng để các bạn xây dựng cho mình nền móng đầu tiên của nghiên cứu khoa học.

2.Sau đó kỹ năng chúng ta học được chính là tính kiên nhẫn.

Vì không thể khi nào chúng ta cũng có thể ra được kết quả ngay. Để tìm ra được sẽ mất rất nhiều thời gian, và các bạn có thể luyện kỹ năng nghiên cứu khoa học ngay từ những bước rất nhỏ như thế.

Và như bây giờ các bạn sẽ thấy là các thầy cô chỉ thi thoảng hay hiếm khi giao cho các bạn những bài tiểu luận cá nhân, mà thông thường sẽ yêu cầu bài tập nhóm hay tiểu luận làm theo nhóm. Thì những lúc làm việc ấy sẽ rèn luyện cho các bạn kỹ năng làm việc nhóm, hay kỹ năng quản lý thời gian. Và đó cũng là những kỹ năng cần thiết để sau này chúng ta ra làm việc.

3. Còn rất nhiều những kỹ năng nữa mà bạn có thể thấy, như kỹ năng xử lý dữ liệu, hay kỹ năng tìm tài liệu.

Có những thứ tưởng chừng như rất nhỏ, tưởng như không phải kỹ năng mà lại chính là những kỹ năng cần thiết. Ví dụ như khi chúng ta nghiên cứu thì chúng ta phải search, thì như thói quen chúng ta sẽ search google, xem kết quả trong trang thứ nhất, thứ hai tìm được. Nhưng như vậy nguồn tài liệu tìm được không nhiều. Nếu có kỹ năng tìm kiếm thì khi làm tiểu luận, bài tập nhóm, chúng ta se tìm được nhiều tài liệu hơn, nhiều tài liệu có giá trị hơn,…

Khi làm nghiên cứu khoa học, nếu chúng ta làm từng bước một cách nghiêm túc thì những kỹ năng thu được sẽ rất có giá trị. Có được kỹ năng, sau này các bạn sẽ có thể làm việc hiệu quả hơn. Và biết đâu đấy chính nó sẽ là thứ giúp ta vượt qua trong những buổi phỏng vấn của doanh nghiệp. Những thứ ấy có lẽ các bạn có thể hoàn toàn nhìn ra lợi ích của nó được.”

Nguồn: https://www.facebook.com/notes/clb-sinh-vi%C3%AAn-nghi%C3%AAn-c%E1%BB%A9u-khoa-h%E1%BB%8Dc-%C4%91h-ngo%E1%BA%A1i-th%C6%B0%C6%A1ng-yrc-ftu/nghi%C3%AAn-c%E1%BB%A9u-khoa-h%E1%BB%8Dc-k%E1%BB%B9-n%C4%83ng-c%E1%BA%A7n-c%C3%B3-c%E1%BB%A7a-sinh-vi%C3%AAn/1222155957813559/