MỜI THAM GIA WEBINAR SỐ 1-2021

Phòng Khoa học kính mời quý thầy cô tham gia webinar số 1-2021 với chủ đề: “Nghiên cứu quốc tế trong bối cảnh Covid-19: Vai trò của mạng xã hội với người Việt tại Hàn Quốc và Thái Lan”.

Sự kiện có sự tham gia báo cáo của 2 diễn giả:

- TS. Anthony Lê Đức: Trợ lý giám đốc của TT nghiên cứu Châu Á về Tôn giáo học và Truyền thông xã hội của ĐH St. John’s, Bangkok, Thái Lan. TS Anthony đồng thời là tổng biên tập tạp chí Religion and Social Communication.
 - TS. Nguyễn Thị Thanh Lan: Giảng viên Đại học Quốc gia Chonnam, Hàn Quốc

 

Webinar được điều hành bởi: 

- ThS. NCS. Lê Ngọc Quang - PP. Khoa học

- TS. Bùi Thị Kim Huệ - Viện phó Viện ISSER

 

Sự kiện diễn ra vào lúc: 15:00 đến 17:30 ngày 19.1.2021

 

Link tham gia webinar: 

https://meet.google.com/vmt-bxzg-kxf?hs=224