Lớp học nhận thức Đảng 2018-2019

Hai sinh viên lớp FT17A1.1 của Khoa CNTP-SH được cử đi học lớp nhận thức Đảng là Thu Hương và Hồng Hạnh.

Thực hiện theo công văn số 174/CV-Tr.T ngày 07/9/2018 của Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận Hải Châu về "Khảo sát danh sách học viên tham gia lớp Nhận thức về Đảng";

Để đảm bảo cho công tác xây dựng phát triển Đảng của Chi bộ trường Đại học Đông Á đạt chỉ tiêu đề ra. 

Kính đề nghị Quý Thầy cô trong BCH Công Đoàn, BCH Đoàn trường, Lãnh đạo Các Phòng, Khoa và CVHT các Chi đoàn  giới thiệu những quần chúng ưu tú, xuất sắc, có nguyện vọng đứng vào hàng ngũ của Đảng để tham dự lớp học nhận thức về Đảng, tạo nguồn phát triển Đảng cho Chi bộ.

Lưu ý: 

+ Đối với CB, GV, NV:  phải có ít nhất 01 năm công tác tại Trường.

+ Đối với SV: từ năm 2 trở đi, mỗi lớp giới thiệu 01 quần chúng ưu tú (ưu tiên cho BCS lớp, BCH Chi Đoàn có thành tích học tập tốt và hoạt động sôi nỗi). Theo mẫu ở file đính kèm.

Quý Thầycô vui lòng giới thiệu và gửi danh sách về Văn phòng (Đ/c Hương - Email: huongtts@donga.edu.vntrước 15h30 ngày 18/9/2018 để Chi ủy lập danh sách gửi Trung tâm theo đúng thời gian quy định.