Lịch nghỉ Tết Âm lịch Kỷ Hợi

Thời gian nghỉ Tết Dương lịch: 02 ngày – ngày 31/12/2018 (thứ 2) và 01/01/2019 (thứ 3), ngày 02/01/2019 sinh viên học tập bình thường theo thời khóa biểu đã ban hành.

Thời gian nghỉ Tết Âm lịch: Từ ngày 28/01/2019 đến hết ngày 14/02/2019 (23 tháng chạp năm Mậu Tuất đến ngày 10 tháng Giêng năm Kỷ Hợi), thứ 6 ngày 15/02/2019 (ngày 11/01 năm Kỷ Hợi), học tập chính thức theo thời khóa biểu phòng QLĐT&CTSV ban hành.