Lịch nghỉ Tết Âm lịch Kỷ Hợi

Thông báo nghỉ Tết Kỷ Hợi dành cho sinh viên Đại học hệ chính quy.

Theo đó sinh viên Đại học Đông Á sẽ được nghỉ Tết từ 28/1/2019 đến 14/2/2019 và bắt đầu đi học lại từ 15/2/2019.