Khai giảng lớp tiếng Nhật cho sinh viên ngành CNTP-SH

Để chuẩn bị tốt nhất cho chuyến thực tập tại Hokkaido vào tháng 5/2019, các sinh viên Khoa CNTP-SH đã được học lớp Nhật ngữ Kana miễn phí tại ĐH Đông Á.

Tập thể các sinh viên Khoa CNTP-SH có định hướng đi Nhật thực tập vào tháng 5/2019 đã được theo học lớp Nhật ngữ Kana cấp tốc để đạt chuẩn N5. Lớp học do ThS. Trương Tấn Tiên - với thời gian học tập ở Nhật 10 năm giảng dạy. Sau khi hoàn tất khóa học, các em sẽ được thi chuẩn đầu ra N5, chỉ có những sinh viên đạt chuẩn ngoại ngữ mới được tiếp tục thực tập tại Nhật Bản.

Danh sách các SV theo học lớp Nhật ngữ Kana:

1. Đoàn Văn Hội TP14A1.1

2. Nguyễn Quốc Khánh TP14A1.1

3. Nguyễn Thị Thúy Hồng TP14A1.1

4. Phạm Thị Tình TP14A1.1

5. Nguyễn Thị Hương Trà TP14A1.1

6. Nguyễn Văn Tú Thương TP15A1.1

7. Lê Diễm Vi TP15A1.1

8. Đặng Thanh Khởi TP15A1.1