Hội thi SV Nghiên cứu khoa học cấp trường 2019

Trường Đại học Đông Á tổ chức Hội thi Sinh viên Nghiên cứu Khoa học 2019 vào ngày 18/5/2019 với chủ đề "Nghiên cứu khoa học & Đổi mới sáng tạo" trong sinh viên toàn trường.

Thời gian: từ 7h00 - 12h00 ngày 18/5/2019 (Thứ Bảy)

Địa điểm: Hội trường Edison

Hình thức: Báo cáo powerpoint và báo cáo poster.