Học bổng Hoa Anh Đào 2018

Học bổng Hoa Anh Đào là học bổng khuyến tài khuyến học, là phần thưởng cao quý nhằm tôn vinh những SV Đại học Đông Á tài năng vượt khó, học giỏi, gia đình còn nhiều khó khăn; cán bộ có triển vọng đóng góp, cống hiến cho xã hội cho cộng đồng hiện tại và tương lai.

Đối tượng trao học bổng:

-SV đang học tại trường.

Các minh chứng kèm theo bao gồm

- Bảng điểm và chứng nhận điểm toeic - liên hệ thầy/cô giáo vụ khoa (thời gian cấp giấy từ 1 -3 ngày).

- Giấy chứng nhận tham gia hoạt động ở trường : liên hệ thầy Nhật hoặc thầy Ken tại văn phòng đoàn tại tầng 1 (theo mẫu) 

- Bản photo giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc cận nghèo tại địa phương (nếu có)

- Bản photo giấy chứng nhận tham gia hoạt động khác (nếu có)

Các sinh viên khoa CNTP-SH ứng tuyển học bổng thì hoàn thành hồ sơ và nộp về Khoa chậm nhất 30/10/2018