Hiến máu nhân đạo đợt 1 năm 2019

Nhà trường thông báo về việc Tổ chức hiến máu nhân đạo đợt 1

-Thời gian: 7h00 thứ năm, ngày 3/1/2018
-Địa điểm: Hội trường Edison, trường ĐH Đông Á
-Thành phần: Toàn thể CBGV và SV tự nguyện tham gia hiến máu
CÁC BẠN SV KHOA CNTP-SH THAM GIA HIẾN MÁU ĐỂ THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM CỘNG ĐỒNG NHÉ!