Giao lưu với các doanh nghiệp tỉnh Gifu

Kế hoạch triển khai chương trình giao lưu với các doanh nghiệp tỉnh GIFU sáng ngày 5/12:

Mỗi khoa tuyển chọn 5SV ưu tú biết tiếng Nhật (không quan trọng khóa nào) (sẽ có người hỗ trợ thông dịch tiếng Nhật lúc giao lưu) tham dự buổi giao lưu với các doanh nghiệp tỉnh GIFU sáng ngày 5/12.

Thời gian: 8h30-11h

Địa điểm: P.709

Số SV: 25 SV (5 khoa, mỗi khoa 5SV)Số CBGV: 5 (5 khoa, mỗi khoa 1)

Hình thức giao lưu:

  • Chia ra 5 tổ, mỗi tổ 10 người gồm 3 ng DN Nhật + 1 CBGV + 5 SV + 1 Phiên dịch, ngồi theo bàn.
  • Mỗi tổ sẽ trao đổi thông tin, doanh nghiệp đặt câu hỏi SV và lắng nghe ý kiến từ SV, trong vòng 30 phút.
  • 30 phút 1 lần các DN sẽ đổi vị trí tổ giao lưu với nhóm SV khác