Giao lưu doanh nghiệp và tân sinh viên K18

Theo truyền thống, hàng năm tân sinh viên ngành Công nghệ Thực phẩm có cơ hội giao lưu cùng các doanh nghiệp như Acecook, Coca-cola, Heineken để tìm hiểu về ngành nghề cũng như mở rộng cánh cửa tương lai.

Sinh viên lớp FT16A1. giao lưu cùng Acecook Việt Nam

Để chào đón tân sinh viên FT18A1., Khoa CNTP-SH xin trân trọng kính mời toản thể SV đến tham dự buổi giao lưu Sinh viên - Doanh nghiệp vào ngày 28/7. Đây là cơ hội vàng để tân sinh viên khóa 18 ngành Công nghệ Thực phẩm tìm hiểu về ngành và cánh cửa nghề nghiệp tương lai.

Doanh nghiệp góp phần mở rộng thành công tương lai cho mọi người

  • Thời gian: Từ 08h00, Thứ Bảy ngày 28/07/2018
  • Địa điểm : Tầng 9, Trường Đại học Đông Á

Đề nghị toàn thể SV tham gia đầy đủ và đúng giờ.