Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka - Lần 21 năm 2019

Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka - lần thứ 21 năm 2019 từ Thành Đoàn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là cuộc thi về nghiên cứu khoa hoc công nghệ cho sinh viên ở nhiều lĩnh vực khác nhau với nhiều giải thưởng cũng như danh hiệu có giá trị. 

  • Giải thưởng cao quý dành cho những công trình nghiên cứu khoa học, sáng tạo của sinh viên trên toàn quốc.
  • Thước đo về chất lượng đào tạo, góp phần đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học của sinh viên.
  • Nguồn động viên, khuyến khích sinh viên tích cực đề ra những ý tưởng, giải pháp cụ thể, những phát minh mới, tham gia nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo và xây dựng phát triển đất nước.

Đối tượng

  • Sinh viên có đề tài, công trình nghiên cứu khoa học, đang học tập tại các trường Đại học, Cao đẳng và học viện trên toàn quốc.
  • Mỗi cá nhân hoặc tập thể có thể đăng ký tham gia một hoặc nhiều công trình.

Hình thức

  • Sơ tuyển: do các trường thực hiện trước khi chuyển về Ban tổ chức.
  • Bán kết: Ban tổ chức Giải thưởng thành lập hội đồng khoa học theo từng chuyên ngành và lĩnh vực, chấm điểm, chọn các đề tài vào vòng chung kết.
  • Chung kết: Ban tổ chức thành lập hội đồng khoa học chấm giải; phối hợp với các trường tổ chức vòng chung kết xếp hạng. Tại vòng chung kết xếp hạng các tác giả sẽ trình bày kết quả nghiên cứu trước hội đồng khoa học theo từng lĩnh vực và chuyên ngành, hội đồng khoa học sẽ chất vấn và chấm điểm.
  • Tổng kết và trao giải.

Thời hạn gửi về Phòng Khoa học: trước ngày 18/9/2019.