CUỘC THI SV ĐÔNG Á VỚI CUỘC THI Ý TƯỞNG SÁNG TẠO KHỞI NGHIỆP

Mặc dù có vẻ hấp dẫn khi bạn mạo hiểm bước vào một thị trường mới, đặc biệt nếu bạn bắt đầu công ty khởi nghiệp, có vô vàn khó khăn và rủi ro làm bạn áp lực, mệt mỏi hơn là làm một người làm ở ở những nơi khác. Nhưng đó là khoảnh khắc mà bạn hy sinh nhiều thời gian, tình bạn sẽ nhận được kết quả xứng đáng.

I.ĐỐI TƯỢNG VÀ HÌNH THỨC DỰ THI:

1. Đối tượng dự thi:

Sinh viên, cựu sinh viên tất cả các khoa, ngành của Trường Đại học Đông Á

2. Hình thức dự thi:

Sinh viên/cựu sinh viên có thể dự thi theo hình thức cá nhân hoặc theo nhóm, nhóm có thể gồm nhiều khoa/ngành khác nhau...

II. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ

Sinh viên/nhóm sinh viên nộp hồ sơ dự thi cuộc thi ý tưởng, dự án về Ban tổ chức theo địa chỉ sau:

1.Vòng 1: Đăng ký tham gia cuộc thi theo hướng dẫn trong form tại website, link: https://donga.edu.vn/viec-lam-dau-ra/khoi-nghiep.

  1. Vòng 2 và vòng 3: Hoàn thiện theo hướng dẫn“Mẫu gợi ý thuyết minh ý tưởng cuộc thisinh viên UDA với ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp” và nộp về Ban tổ chức theo địa chỉ sau:
  • Bản cứng nộp tại Trung tâm Sáng tạo Khởi nghiệp Đại học Đông Á (Phòng 201) gặp cô Hiếu
  • Bản mềm và video gửi qua email: khoinghiep@donga.edu.vn, tên file theo format như sau: Tên dự án - Khoa

 

Từ khóa