Chương trình Ngày Hội việc làm Nhật Bản năm 2021

Ngày hội việc làm Nhật Bản là chương trình được tổ chức thường niên tại Đại học Đông Á bắt đầu từ năm 2016, quy mô tham gia của các doanh nghiệp Nhật Bản ở nhiều lĩnh vực hoạt động luôn được mở rộng hơn sau mỗi năm.

Nhiều tập đoàn, chính quyền nhiều thành phố của Nhật tìm đến nguồn nhân lực từ Đại học Đông Á cũng từ sự chia sẻ của chính các đối tác Nhật đã ký kết chính thức với nhà trường. Thành công của các mô hình hợp tác được triển khai hiệu quả ở chính các địa phương ngay tại Nhật, cũng tăng nhiều theo thời gian.

Năm nay với hơn 30 doanh nghiệp Nhật (hoạt động tại Nhật Bản và Việt Nam) tham gia phỏng vấn tuyển dụng đã cung cấp cơ hội việc làm cho hơn 400 sinh viên ở 11 ngành đào tạo tại Đại học Đông Á. Các em gặp gỡ với đại diện Nhà tuyển dụng qua hệ thống online quen thuộc đã được sử dụng trong quá trình học tập online từ trước đó.

Thời gian : 8h00 – 12h00, Thứ Bảy, ngày 24 tháng 04 năm 2021

Địa điểm : Trường Đại học Đông Á - 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh -Đà Nẵng