Thông Báo Tiếp Nhận Sinh Viên Thực Tập Tại Công Ty Cổ Phần Solagron

Ngày 26/02/2024, đại diện Công ty cổ phần Solagron đã gửi thông báo về việc chấp thuận 03 sinh viên: Tô Thanh Huyền, Ngô Nguyễn Kim Ngân và Nguyễn Thị Mỹ Ngân - sinh viên ngành Công nghệ thực phẩm đến thực tập tại công ty (huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh) từ ngày 29/02/2024 - 06/04/2024. Nội dung thực tập bao gồm: (1) quy trình đảm bảo chất lượng tại nhà máy nuôi và chế biến tảo, (2) quy trình nuôi tảo spirulina.

Công ty hỗ trợ mỗi SV trong thời gian thực tập là 6.000.000 đồng/SV. Số tiền này nhằm hỗ trợ SV chi trả sinh hoạt phí, di chuyển ĐN - Trà Vinh và làm đồ án KLTN.