Thông Báo: Tham Dự Seminar Vai Trò Của Vi Sinh Vật Trong Sản Xuất Bền Vững

Seminar học thuật "Vai trò của vi sinh vật trong sản xuất bền vững" là sự kiện bắt đầu chuỗi seminar học thuật năm 2024 của khoa Thực phẩm.

Trong seminar lần này, TS. Trần Hoà Duân sẽ chia sẻ vai trò của vi sinh vật về môi trường, thực phẩm và nông nghiệp. 

Thời gian: 7h30 - 9h30 ngày 02/03/2024 (thứ 7)

Địa điểm: Phòng 709