Thông Báo Nghỉ Lễ Ngày Chiến Thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5

Thời gian nghỉ lễ:

- CBGV được nghỉ từ chiều ngày 27/4/2024 (thứ Bảy) đến hết ngày 01/5/2024 (Thứ Tư).

- Toàn thể sinh viên được nghỉ 03 ngày từ ngày 29/4/2024 (thứ Hai) đến hết ngày 01/5/2024 (Thứ Tư).

Hết thời gian nghỉ lễ, sinh viên trở lại học tập bình thường theo thời khoá biểu. Sinh viên thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trong việc đi lại, chấp hành nghiêm luật giao thông và pháp luật Nhà nước trong thời gian nghỉ lễ.