Tập đoàn LEOC (Nhật Bản) tặng áo cầu thủ số 51 huyền thoại của Nhật