Sinh Viên Ngành CNTP Được Tuyển Chọn Thực Tập Tại Tập Đoàn Musashino Nhật Bản

Trong đợt phỏng vấn sinh viên thực tập tại Tập đoàn Musashino vào ngày 3/2 và ngày 8/2 vừa qua, nhiều sinh viên ngành Công Nghệ Thực Phẩm đã đăng ký.

Xin chúc mừng các bạn sinh viên có tên sau đã cố gắng và được Tập đoàn Musashino tuyển chọn. Các bạn sẽ chuẩn bị thị thực để xuất cảnh sang Nhật vào tháng 8/2023.

1. Lê Đức Phong (FT20A1A)

2. Cao Huỳnh Diệu My (FT20A1A)

3. Nguyễn Thị Mỹ Linh (FT20A1A)

4. Nguyễn Ngọc Thảo Vi (FT20A1A)

5. Diệp Thị Minh Ngàn (FT19A1A)