Sinh Viên Khoa Thực Phẩm Khảo Sát Bệnh Hại Thực Tế Trên Cây Trồng

Ngày 01/04/2024, Khoa Thực Phẩm – TS. Trần Thanh Dũng triển khai thực hành học phần “Bảo vệ thực vật” đối với SV Chính quy bậc Đại Học ngành CNTP và Nông nghiệp Khoá 23A (2023-2027), 22A (2022-2026) tại HTXNN Đại Bình, Nông Sơn, Quảng Nam thuộc Thôn Đại Bình, Xã Quế Trung, Huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam.

Bảo vệ Thực vật là một môn học cung cấp các kiến thức cơ bản về nguồn gốc và bản chất của sâu, bệnh hại cây trồng bao gồm triệu chứng gây hại, nguyên nhân, cơ chế của quá trình xâm nhiễm, mối quan hệ giữa cây trồng, sâu hại, mầm bệnh và các yếu tố môi trường. Các kiến thức về quá trình xâm nhiễm gây hại và lây lan, lan truyền của sâu, bệnh, phương pháp điều tra biến động sâu bệnh hại, cơ chế kháng sâu, bệnh của cây và hệ thống các biện pháp phòng trừ, quản lý tổng hợp sâu, bệnh hại cây trồng.

Hình. Sinh viên Ngành Công Nghệ Thực Phẩm thực hành tại Doanh nghiệp

Ngoài ra, Học phần này còn cung cấp các kiến thức cơ bản về các loài cỏ dại và một số tác nhân khác gây hại cây trồng nông nghiệp và các loại thuốc bảo vệ thực vật đang được sử dụng bao gồm thuốc hóa học và thuốc sinh học, các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại, ưu nhược điểm của từng biện pháp, vai trò của chúng trong quản lý tổng hợp sâu, bệnh hại.

Sau khi học xong phần lý thuyết, SV được Giảng viên tiến hành cho SV học thực hành thực tế trên một số cây trồng cụ thể như cây chuối, sầu riêng, bưởi, chanh và cây lạc ở HTXNN Đại Bình, Nông Sơn, Quảng Nam. Sinh viên sẽ chuẩn đoán một số sâu bệnh hại trên các loại cây này, từ đó đề xuất các biện pháp phòng chống sâu bệnh.

Sinh viên tham rất đông đủ, hào hứng với tinh thần học hỏi cao.

Từ khóa