Sinh viên Đại học Đông Á làm việc tại Nhật ngay khi tốt nghiệp