SEMINAR: MỘT VÀI KINH NGHIỆM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG LĨNH VỰC KHOA HỌC KỸ THUẬT, Y DƯỢC

Kính mời quý thầy cô và các bạn SV tham dự buổi seminar chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, y dược của Trường Đại học Đông Á: 

1. Thời gian: 8h00 ngày 01.12.2023 (thứ Sáu)
2. Địa điểm: Hội trường Edison - Trường Đại học Đông Á
3. Hình thức: Trực tiếp
4. Diễn giả: TS. La Dương Hải – PK. CNKT Xây dựng

5. Chủ đề:  Một vài kinh nghiệm nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật,  dược