Sản phẩm trà túi lọc Nấm linh chi tại Ngày hội VHDG trường THPT Trần Phú