Hợp tác chiến lược với tập đoàn LEOC (Nhật Bản) đưa ngàn sinh viên học tập, làm việc tại Nhật