Các Tiến Bộ Kỹ Thuật Trong Phòng Trừ Sâu Bệnh Hại Cây Trồng Hiện Nay Trên Thế Giới Và Việt Nam

Ngày 28/3/2024, Khoa Thực Phẩm và Viện trưởng Viện NC Bông và PTNN Ninh Thuận – TS. Mai Văn Hào phối hợp nói chuyện chuyên đề “Các tiến bộ kỹ thuật trong phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng hiện nay trên thế giới và Việt Nam”. Chuyên đề nằm trong kế hoạch triển khai Học phần “Bảo vệ thực vật” do TS. Trần Thanh Dũng phụ trách.

TS. Mai Văn Hào đã trình bày sơ lược về vai trò, ý nghĩa của việc Bảo vệ thực vật, Kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh thông thường và đặc biệt là các tiến bộ kỹ thuật trong phòng trừ sâu bệnh như:

Biến đổi gen (GM): Công nghệ GM cho phép các nhà nghiên cứu chỉnh sửa gen của cây trồng để tạo ra những giống cây có khả năng chống lại sâu bệnh hại hoặc tự sản sinh các chất độc hại đối với sâu bệnh hại.

Sử dụng thuốc trừ sâu thông minh: Phát triển các loại thuốc trừ sâu mới, ít độc hại cho môi trường và con người hơn, cũng như phát triển các phương pháp phân bố thuốc trừ sâu một cách chính xác hơn để giảm lượng thuốc cần sử dụng.

Sử dụng côn trùng giả mạo và côn trùng ký sinh: Sử dụng côn trùng giả mạo và côn trùng ký sinh để kiểm soát sự phát triển của sâu bệnh hại mà không cần sử dụng thuốc trừ sâu hóa học.

Hình - TS. Mai Văn Hào đã trình bày các phương pháp phòng trừ sâu bệnh hại

Các phương pháp sinh học: Sử dụng vi khuẩn, nấm hoặc virut tự nhiên để kiểm soát sâu bệnh hại mà không gây ra tác động xấu cho môi trường.

Phát triển giống cây chống sâu bệnh hại tự nhiên: Phát triển các giống cây trồng có khả năng tự đề kháng hoặc kháng lại sâu bệnh hại một cách tự nhiên thông qua phương pháp lai tạo và lựa chọn.

Ở Việt Nam, các nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật trong phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng cũng đang được thực hiện mạnh mẽ, với sự hỗ trợ của các tổ chức nghiên cứu, các trường đại học và các cơ quan chính phủ. Điều này giúp nâng cao năng suất và chất lượng cây trồng, đồng thời giảm thiểu sự phụ thuộc vào thuốc trừ sâu hóa học, góp phần bảo vệ môi trường và sức khỏe con người.

Sinh viên và Giảng viên trong qua rất hứng khởi khi có những buổi trao đổi chuyên đề như thế này. Sinh viên đặt câu hỏi và Chuyên gia rất nhiệt tình trao đổi.