Các đề tài nghiên cứu khoa học

Các đề tài nghiên cứu khoa học

STT Tên đề tài Mã số Thời gian thực hiện Kết quả
1. Nâng cao chất lượng thực phẩm sau thu hoạch B94-0321 1996 Đã nghiệm thu
2. Xử lý bã sắn sau chế biến làm thức ăn gia súc và phân bón B97-13-06 1999 Đã nghiệm thu
3. Nghiên cứu biến hình tinh bột từ một số loại hoa màu B2001-15-08 2003 Đã nghiệm thu
4. Sinh học các quá trình lên men và quản trị chất lượng hạt ca cao thương phẩm B98-15-28   Đã nghiệm thu
5. Nghiên cứu quá trình sinh học của một số chất phụ gia và chất điện li nhằm ổn định trạng thái của sản phẩm dạng lỏng B2000-15-09   Đã nghiệm thu
6. Chế biến đồ hộp cà chua xanh dầm dấm không thanh trùng Giải 3 VIFOTEC   Đã nghiệm thu
7. Nghiên cứu tuyển chọn và bảo quản các chủng vi sinh vật có hoạt tính enzim cao, tạo nguồn giống phục vụ nghiên cứu và sản xuất B2010-ĐN-62 2011 Đã nghiệm thu
8. Nghiên cứu sử dụng phương pháp enzim để sản xuất chế phẩm giàu đạm từ phế liệu hải sản dùng cho thức ăn nuôi tôm B2006-ĐN02 2008 Đã nghiệm thu
9. Nghiên cứu sản xuất thí điểm nấm sò (Pleurotus sp.) và nấm linh chi (Ganoderma lucidum) trên nguyên liệu bã mía tại Thành phố Đà Nẵng T2014-CB01   Đang thực hiện
10. Nghiên cứu phân lập và nhân giống nấm sò, nấm linh chi     Đang thực hiện
11. Nghiên cứu các phương pháp bảo quản nấm sò     Đang thực hiện
12. Nghiên cứu đa dạng các sản phẩm được chế biến từ nấm ăn và nấm dược liệu     Đang thực hiện