Các bài báo, báo cáo khoa học

Các bài báo, báo cáo khoa học

CÁC BÀI BÁO, BÁO CÁO KHOA HỌC TRONG NƯỚC

STT Tên bài báo / báo cáo hội nghị khoa học Tên tạp chí / hội nghị Tên tác giả Năm thực hiện
1. Hàm lượng nguyên tố vi lượng trong hạt lúa và gạo lật (tiếng Nga) Tạp chí Công nghệ Bột gạo Liên Xô Cộng sự, Lê Văn Hoàng 1978
2. Tính chất Lý - Hoá của hạt đào lộn hạt và công nghệ bảo quản chế biến nhân Thông tin Khoa học kỹ thuật Quảng Nam - Đà Nẵng Lê Văn Hoàng 1985
3. Nghiên cứu sử dụng bã ngô để chế biến đường tạo môi trường sản xuất men Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam Cộng sự, Lê Văn Hoàng 1988
4. Một số kết quả nghiên cứu sự chuyển hoá sinh học bã sắn của quá trình sản xuất tinh bột sắn bởi nấm mốc TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng Cộng sự, Lê Văn Hoàng 1998
5. Ứng dụng tia hồng ngoại để sấy hoa màu TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng Lê Văn Hoàng 1998
6. Xyanua và các biện pháp loại trừ chúng ra khỏi sắn Tạp chí Khoa học và Công nghệ (3 trường Bách Khoa) Lê Văn Hoàng 1999
7. Sử dụng bức xạ hồng ngoại trong quá trình chế biến thuỷ sản khô Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ Lê Văn Hoàng 2001
8. Nghiên cứu sử dụng bức xạ hồng ngoại để sấy khô nông sản TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng Lê Văn Hoàng 2002
9. Nghiên cứu nâng cao giá trị dinh dưỡng của bột sắn dây Hoá học và ứng dụng, Tạp chí của hội Hoá học Việt nam, số 6 Lê Văn Hoàng, Đào Hùng Cường 2002
10. Nghiên cứu biến hình tinh bột sắn dây bằng phương pháp enzim và các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình biến hình tinh bột TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng Lê Văn Hoàng 2002
11. Nghiên cứu biến hình tinh bột bằng phương pháp axit Tạp chí Khoa học và Công nghệ của Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia Lê Văn Hoàng 2002
12. Ảnh hưởng của điều kiện sấy đến hàm lượng curcumin của củ nghệ vàng Tạp chí Hoá học và Ứng dụng, Hội Hoá học Việt nam, số 7 (67) Lê Văn Hoàng, Đào Hùng Cường 2007

CÁC BÀI BÁO, BÁO CÁO KHOA HỌC QUỐC TẾ

STT Tên bài báo / báo cáo hội nghị khoa học Tên tạp chí / hội nghị Tên tác giả Năm thực hiện
1. Các tính chất hút ẩm của một số giống lúa Việt Nam (tiếng Nga). Nâng cao các quá trình công nghệ trong công nghiệp thực phẩm Đại học Thực phẩm Mạc Tư Khoa Cộng sự, Lê Văn Hoàng 1978
2. Hàm lượng các nguyên tố vi lượng và sự biến đổi trong quá trình xay sát và gia công nhiệt - nước Tạp chí Lương thực - Thực phẩm Việt Nam Cộng sự, Lê Văn Hoàng 1979
3. Ảnh hưởng gia công thuỷ nhiệt hạt lúa và mức độ sát với tới chất lượng hạt và thành phẩm chất khoáng (tiếng Nga) Tạp chí Bột - gạo Liên Xô Lê Văn Hoàng, Cộng sự 1979
4. Sử dụng bột sắn trong sản xuất bánh quy (tiếng Nga) Tạp chí Bột - gạo Liên Xô Lê Văn Hoàng 1988
5. Sử dụng bột sắn sản xuất mì sợi (tiếng Nga) Tạp chí Bột - gạo Liên Xô Lê Văn Hoàng 1988
6. Sử dụng bột sắn trong sản xuất mì sợi (tiếng Nga) Tạp chí Bột - gạo Liên Xô Lê Văn Hoàng 1989
7. Bàn về hệ thống xử lý nước thải của Công ty sản xuất tinh bột sắn Tạp chí Môi trường Lê Văn Hoàng 1998
8. Tối ưu hoá quá trình sinh tổng hợp Protein ở A.niger BS trên môi trường bã sắn làm TÁG Tạp chí Nông nghiệp, Công nghiệp thực phẩm Việt Nam Lê Văn Hoàng 1999