Bảo vệ môi trường bằng mô hình nông nghiệp sinh thái

Ngày 23/1/2024 Tiến sĩ Đoàn Chí Cường - Trường ĐHSP Đà Nẵng đã đến và chia sẻ với sinh viên ngành Nông nghiệp về mô hình nông nghiệp sinh thái và tác dụng bảo vệ môi trường của nông nghiệp sinh thái.

Nông nghiệp sinh thái là một mô hình sản xuất nông nghiệp được thiết kế để tối ưu hóa sự tương tác giữa con người và môi trường. Mục tiêu của nông nghiệp sinh thái không chỉ là sản xuất lương thực và nông sản mà còn là bảo vệ và phát triển các hệ sinh thái tự nhiên.

Hình 1. TS. Đoàn Chí Cường chụp hình cùng TS. Phan Thu Thảo và sinh viên ngành Nông nghiệp Công nghệ Cao

Một trong những đặc điểm quan trọng của nông nghiệp sinh thái là việc sử dụng các phương pháp tự nhiên để kiểm soát sâu bệnh và cải thiện chất lượng đất đai. Thay vì dựa vào hóa chất độc hại, nông nghiệp sinh thái thúc đẩy sự đa dạng sinh học trong ruộng vườn, tăng cường sự cân bằng tự nhiên và giảm thiểu sự phụ thuộc vào thuốc trừ sâu.

Một ưu điểm khác của nông nghiệp sinh thái là khả năng tiết kiệm nước và năng lượng. Bằng cách áp dụng kỹ thuật tưới tiết kiệm nước, hệ thống chăn nuôi hữu cơ, và sử dụng nguồn năng lượng tái tạo, nông nghiệp sinh thái giúp giảm thiểu lượng nước và năng lượng tiêu hao trong quá trình sản xuất.

HÌnh 2 - TS. Đoàn Chị Cường nhấn mạnh đến vài trò của nông nghiệp sinh thái và bảo vệ môi trường

Ngoài ra, mô hình nông nghiệp sinh thái còn có tác dụng bảo vệ môi trường bằng cách giảm lượng khí nhà kính và ô nhiễm từ khí thải. Bằng cách sử dụng phân bón hữu cơ và kỹ thuật canh tác thông minh, nông nghiệp sinh thái giúp giữ carbon trong đất, ngăn chặn quá trình thủy phân đất và giảm lượng khí CO2 thải ra môi trường.

Tóm lại, nông nghiệp sinh thái không chỉ là một phương pháp sản xuất nông nghiệp hiệu quả mà còn là một công cụ mạnh mẽ trong việc bảo vệ môi trường và tạo ra một hệ sinh thái bền vững cho thế hệ tương lai. Đầu tư và phát triển nông nghiệp sinh thái không chỉ mang lại lợi ích ngắn hạn mà còn góp phần vào một tương lai xanh hơn cho hành tinh chúng ta.

- Triệu Tuấn Anh -