Ứng dụng kỹ thuật tiệt trùng trong chế biến thực phẩm- Phân bố nhiệt và thẩm thấu nhiệt

Ngày 13/11/2024, Khoa Thực Phẩm và Giám Đốc Doanh nghiệp Công ty Cổ Phần Cá Ngừ Hạ Long- Ông Nguyễn Hữu Tính phối hợp nói chuyện chuyên đề “ Ứng dụng kỹ thuật tiệt trong chế biến thực phẩm- Phân bố nhiệt và thẩm thấu nhiệt”.

Chuyên đề này nằm trong kế hoạch triển khai Học phần “Kỹ thuật thực phẩm” do TS. Ngô Thị Minh Phương phụ trách.

Hình 1: Ông Nguyễn Hữu Tính đang trình bày chuyên đề

 

Kỹ thuật thực phẩm là một lĩnh vực chuyên sâu trong ngành Công nghiệp thực phẩm, nơi các chuyên gia thực phẩm sử dụng kiến thức vững về khoa học thực phẩm và công nghệ để phát triển, chế biến, và kiểm soát chất lượng của thực phẩm.

Về phía Doanh nghiệp, để sản xuất cá ngừ đóng hộp đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, Công ty đã không ngừng cải tiến công nghệ, nhiên cứu công thức phù hợp với các tiêu chuẩn của các Quốc Gia trên thế giới.

Hình 2: SV trao đổi sôi nổi cùng Doanh nghiệp

Thiết bị tiệt trùng được sử dụng để chế biến cá ngừ cũng như tiệt trùng bảo quản hộp cá ngừ trong thời gian dài. Để đạt được hiệu quả tiệt trùng cao, Công ty đã thuê thiết kế máy tiệt trùng phù hợp với công suất của nhà máy, có các đầu dò nhiệt tại các điểm khác nhau trong thiết bị. Từ đó, Kỹ sư Công nghệ thực phẩm có thể theo dõi sự phân bố nhiệt và thẩm thấu nhiệt tại từng thời điểm trong thiết bị đảm bảo chất lượng cho hộp cá ngừ thành phẩm.

Hình 3: Hình Ảnh thể hiện các yếu tố ảnh hưởng đến sự phân bố nhiệt

Minh chứng Phân bố nhiệt và thẩm thấu nhiệt cũng được đính kèm trong hồ sơ của các lô hàng xuất khẩu, giúp quá trình xuất khẩu hàng hoá thuận tiện hơn.

Về phía Sinh viên, Sinh viên rất nhiệt tình trao đổi và hứng khởi khi được chia sẻ một số kinh nghiệp thực tế từ Doanh nghiệp.

- Nguyễn Thị Việt Hải-