Sự Kiện Ra Mắt Tạp Chí Khoa Học Đại Học Đông Á Và Ký Kết Hợp Tác Với Đơn Vị Đối Tác

Sự nghiệp Nghiên cứu Khoa học luôn là nhiệm vụ tối quan trọng của một trường Đại học. Nhà khoa học Bleiste (Đức) đã nói: "Mục đích duy nhất của khoa học là giảm bớt vất vả cho nhân loại". Để những phát minh đã dày công nghiên cứu được chia sẻ đến nhân dân và góp phần mở rộng miền tri thức khoa học - công nghệ toàn cầu, tạp chí khoa học chính là nơi giới thiệu và công bố các kết quả nghiên cứu của chuyên ngành, liên ngành, đa ngành hay xuyên ngành.

MỘT SỰ KIỆN ĐẶC BIỆT CỦA UDA ĐÁNH DẤU BƯỚC CHUYỂN MÌNH TRONG SỰ NGHIỆP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC

🎉️🎉️🎉️🎉️🎉️🎉

️LỄ RA MẮT TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

️Tạp chí sẽ là diễn đàn cho sinh viên, nhà nghiên cứu, nghiên cứu viên, giảng viên trong và ngoài nước chia sẻ kết quả và kinh nghiệm nghiên cứu.

️Thời gian diễn ra sự kiện: 8:00 ngày 30.03.2022.

Mời quý thầy cô và sinh viên dành thời gian tham gia sự kiện trọng đại này. 

Xem thêm thông tin của Tạp chí tại: https://tapchikhoahoc.donga.edu.vn/