Sinh Viên Ngành Nông Nghiệp Giao Lưu Với Học Sinh Trường THPT Sơn Trà (Đà Nẵng)

Tại sự kiện văn hoá dân gian ở trường THPT Sơn Trà (Đà Nẵng), sinh viên Nông Nghiệp đã tổ chức trò chơi "ô ăn quan" và "giải đố rinh nấm Linh Chi" cho các bạn học sinh vui vẻ tham gia.