Sản phẩm Tinh bột nghệ UDA

Sản phẩm Tinh bột nghệ của Khoa Công nghệ Thực phẩm - Sinh học được sản xuất sạch và an toàn từ củ nghệ Phú Ninh - Quảng Nam với lượng hoạt chất curcumin phong phú.

Qúa trình chế biến Tinh bột nghệ UDA tại PTN Khoa Công nghệ Thực phẩm - Sinh học, Đại học Đông Á đã trích ly hoàn toàn curcumin và các hoạt chất có giá trị trong củ nghệ tươi Phú Ninh. Sản phẩm sau chế biến sẽ được xét nghiệm các thành phần hóa lý, vi sinh vật và thương mại hóa ra thị trường.

Củ nghệ vàng Phú Ninh

Các SV lớp FT17A1.1 trong ca sản xuất

Tinh bột nghệ UDA sau khi trích ly