Ngày hội hiến máu tình nguyện tại Đại học Đông Á

Ý thức được ý nghĩa nhân văn sâu sắc của hoạt động hiến máu tình nguyện, sáng 22/8, các sinh viên và cán bộ giảng viên của đại học Đông Á đã tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện lần thứ 27.

Sáng ngày 22/8, Ngày hội hiến máu tình nguyện lần thứ 27 của sinh viên Đại học Đông Á đã thu về 290 đơn vị máu. Đây cũng là ngày hội hiến máu tình nguyện thứ 2 được tổ chức trong năm 2019. Tổng số đơn vị máu được thu nhận trong năm 2019 là 584 đơn vị máu.

Một số hình ảnh tại ngày hội:

Hình ảnh: https://donga.edu.vn/tin-tuc-su-kien/ttsk-chi-tiet/ngay-hoi-hien-mau-tinh-nguyen-dai-hoc-dong-a-lan-thu-27-them-290-giot-mau-yeu-thuong-18271