Năm học 2018 - 2019

Trình độ đào tạo: Đại học

TT Tên đề tài Người thực hiện Người hướng dẫn Nội dung tóm tắt
1 Nghiên cứu bảo quản thanh long bằng màng bao chitosan Phạm Lê Quốc Phương
Phan Nhật Huy
TS. Đỗ Lê Hữu Nam Nghiên cứu bảo quản thanh long bằng màng bao chitosan
2 Nghiên cứu quy trình sản xuất tinh bột từ củ bình tinh Đặng Thanh Khởi
Lê Diễm Vi
TS. Đỗ Lê Hữu Nam Nghiên cứu quy trình sản xuất tinh bột từ củ bình tinh
3 Nghiên cứu sản xuất sản phẩm chay bò sấy khô từ nấm bào ngư tím Đoàn Văn Hội
Dương Thị Hồng Nhung
TS. Đỗ Lê Hữu Nam Nghiên cứu sản xuất sản phẩm chay bò sấy khô từ nấm bào ngư tím
4 Nghiên cứu qui trình sản xuất nước uống đóng lon từ tảo Spirulina Trần Hữu Thắng
Võ Lê Hoàng Linh
TS. Đỗ Lê Hữu Nam Nghiên cứu qui trình sản xuất nước uống đóng lon từ tảo Spirulina
5 Nghiên cứu quy trình chế biến sản phẩm từ nghệ Nguyễn Văn Tú Thương
H'Hăng Kbuôr
ThS. Nguyễn Thị Thảo Nghiên cứu quy trình chế biến sản phẩm từ nghệ
6 Nghiên cứu quy trình sản xuất xoài sấy Hồ Văn Sang ThS. Nguyễn Thị Thảo Nghiên cứu quy trình sản xuất xoài sấy
7 Nghiên cứu thí điểm nuôi trồng rong nho tại biển Lăng Cô và ứng dụng xử lý Perasan trong bảo quản rong nho Trần Đình Bảo Lộc
Văn Qúy Hợp
TS. Nguyễn Phước Minh Nghiên cứu thí điểm nuôi trồng rong nho tại biển Lăng Cô và ứng dụng xử lý Perasan trong bảo quản rong nho
8 Nghiên cứu quy trình sản xuất trà đậu bắp Nguyễn Thị Nghĩa
Ngô Thị Thu Hương
TS. Nguyễn Phước Minh Nghiên cứu quy trình sản xuất trà đậu bắp
9 Nghiên cứu quy trình bảo quản mãng cầu xiêm Huỳnh Thanh Phương Uyên
Nguyễn Thị Lệ Lệ
TS. Nguyễn Phước Minh Nghiên cứu quy trình bảo quản mãng cầu xiêm
10 Nghiên cứu quy trình sản xuất bột trái bơ Lê Thị Hoa
Phan Thị Mỹ Duyên
TS. Nguyễn Phước Minh Nghiên cứu quy trình sản xuất bột trái bơ
11 Nghiên cứu quy trình sản xuất trà mãng cầu xiêm Nguyễn Quốc Khánh
Phạm Thị Tình
TS. Nguyễn Phước Minh Nghiên cứu quy trình sản xuất trà mãng cầu xiêm
12 Nghiên cứu quy trình sản xuất trà tía tô Phạm Thị Minh Tiên
Lê Thị Loan
TS. Nguyễn Phước Minh Nghiên cứu quy trình sản xuất trà tía tô
13 Nghiên cứu quy trình sản xuất trà đinh lăng Huỳnh Tấn Thoan
Lê Hồng Vân
TS. Nguyễn Phước Minh Nghiên cứu quy trình sản xuất trà đinh lăng
14 Nghiên cứu quy trình sản xuất trà hòa tan lá sen Lê Văn Tuấn TS. Nguyễn Phước Minh Nghiên cứu quy trình sản xuất trà hòa tan lá sen
15 Nghiên cứu quy trình sản xuất nước ép mãng cầu xiêm Nguyễn Trường Nhật TS. Nguyễn Phước Minh Nghiên cứu quy trình sản xuất nước ép mãng cầu xiêm
16 Nghiên cứu quá trình trích ly chlorophyll lá dứa, curcumin từ nghệ, beta caroten từ gấc, anthocyanin trong lá cẩm và ứng dụng làm các chất màu tự nhiên dùng cho thực phẩm Nguyễn Thị Thúy Hồng
Nguyễn Thị Hương Trà
TS. Nguyễn Phước Minh Nghiên cứu quá trình trích ly chlorophyll lá dứa, curcumin từ nghệ, beta caroten từ gấc, anthocyanin trong lá cẩm và ứng dụng làm các chất màu tự nhiên dùng cho thực phẩm