Năm học 2017 - 2018

STT Tên dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ Người chủ trì và các thành viên Đối tác trong nước và quốc tế Thời gian thực hiện Kinh phí thực hiện Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn
1 Nghiên cứu thí điểm nuôi trồng rong nho tại biển Lăng Cô và ứng dụng xử lý Perasan trong bảo quản rong nho Trần Đình Bảo Lộc
Văn Quý Hợp
TS. Nguyễn Phước Minh
Công ty TNHH Trí Tín (Nha Trang) 12/2018 41.450.000
  • Thử nghiệm trồng rong nho ở quy mô nhỏ (tại đầm Lăng Cô); nghiên cứu cải tiến phương pháp trồng rong nho.
  • Kiểm tra hàm lượng dinh dưỡng trong rong nho được nuôi trồng tại đầm Lập An.
  • Thí điểm thu hoạch, bảo quản và chế biến rong nho; Chuyển giao công nghệ nuôi trồng tạo thu nhập ổn định cho người dân.
2 Nghiên cứu quy trình chế biến sản phẩm từ nghệ Nguyễn văn Tú Thương
H’ Hăng Kbuôr
ThS. Nguyễn Thị Thảo
Trường CĐ Lương thực - thực phẩm Đà Nẵng 12/2008 10.000.000 Nghiên cứu lên men nghệ tạo dòng sản phẩm giải khát từ thiên nhiên, có hoạt tính chống ung thư